inspartum akademi

Bakgrunn og visjon

Vår visjon er å inspirere til å skape en bedre folkehelse og et mer smilende Norge! Gjennom engasjement, kreativitet, kunnskap og glede, ønsker vi å bidra til et ytterligere kvalitetsløft innen gruppetrening

Eva Katrine Thomsen har en master i idrettspsykologi og coaching fra Norges Idrettshøgskole med fordypning i gruppetrening, og hun er også utdannet personlig trener fra NIH. Hun har 11 års ­erfaring fra treningsbransjen som gruppetreningsinstruktør, kursholder, presentatør, foreleser og veileder, og er forfatter av gruppetreningsdelen i ­fagboken «Personlig Trener og Gruppeinstruktør» som kommer ut i 2019.

Gruppetrening er Eva Katrines «hjertebarn» og store lidenskap, og gjennom ­inspartum akademi ønsker hun å inspirere enda flere til å finne gleden med gruppetrening. Hun ønsker å inspirere enda flere til å ta steget og utdanne seg som gruppetreningsinstruktører, hun ønsker å inspirere erfarne instruktører til å tenke nytt og stadig oppsøke ny kompetanse og hun ønsker å inspirere den enkelte deltaker til økt treningslyst og bevegelsesglede. Eva Katrine har selv drevet med idrett hele livet og vet hvilken glede et aktivt liv gir. Derfor har hun et genuint ­engasjement for å få andre mennesker til å trives med ­fysisk aktivitet og trening, slik at de kan oppleve den samme gleden. Gruppetrening er en unik arena der mennesker kan få positive ­treningsopplevelser sammen, bli motivert og inspirert av en dyktig instruktør og få både den kunnskapen og treningsgleden som skal til for å opprettholde et livslangt liv med aktivitet.

Gruppetreningsinstruktøren er kanskje den aktøren ved et treningssenter som møter flest mennesker i løpet av en uke, og vedkommende har derfor en enestående mulighet til å påvirke den enkelte deltaker.

Instruktørene har derfor et stort ansvar for å levere kvalitetssikrede og motiverende treningsopplevelser. Genuine gruppetreningsopplevelser som fremmer mestring, glede, tilhørighet og personlig utvikling, er det som får mennesker til å komme ­tilbake hver eneste uke. Eva Katrine ønsker derfor å kunne bidra til at enda flere dyktige gruppetreningsinstruktører utdannes, at de får den oppfølgingen de trenger og at de oppnår den anerkjennelsen de fortjener.