Bli sertifisert gruppe­treningsinstruktør
hos inspartum akademi

inspartum instruktørutdanning

Gjennom inspartum instruktørutdanning får du en fullverdig grunnutdanning innen gruppetrening. Du tilegner deg den kunnskapen som er nødvendig for å kunne designe og lede gruppetimer i sal og på sykkel. Vi i inspartum akademi vil sørge for å gi deg som student en helhetlig forståelse av faget gruppetrening, og vi har hovedfokus på å knytte teori og praksis sammen på en lærerik og inspirerende måte. inspartum instruktørutdanning er i hovedsak en praktisk utdanning og vi vektlegger at studentene jobber både individuelt og i grupper underveis. Som student vil du få tett oppfølging i løpet av undervisningshelgene.

Inspartum-331

Antall utdanninger

0
skreddersydd for gruppetrening

Antall forelesere hos inspartum

0
de beste i bransjen

Temaer vi underviser i

0
engasjerende & spennende

Antall utdannede instruktører

0
fulle av læringsvilje

Grunnkurs og fordypninger

Design din utdanning akkurat slik du ønsker!

inspartum instruktørutdanning består av et 50 timers grunnkurs (22 timer ledet undervisning + egenstudier), i tillegg til en eller flere valgfrie fordypninger. Du kan velge fordypning innen styrke, sykkel og/eller kondisjon & koreografi, og hver fordypningshelg regnes også som 50 timer (22 timer ledet undervisning + egenstudier). Grunnkurset avholdes den første undervisningshelgen og tar for seg grunnleggende ferdigheter innen gruppetrening. Denne helgen danner grunnlaget for resten av instruktørutdanningen. 

Mer detaljert informasjon om innholdet i de ulike kurshelgene, finner du under.

Grunnkurs med 1 fordypningshelg

Grunnkurs med 2 fordypningshelger

Ved påmelding til grunnkurs med mer enn én fordypningshelg gis det 40% rabatt på siste helg.

Grunnkurs med 3 fordypningshelger

Ved påmelding til grunnkurs med mer enn én fordypningshelg gis det 40% rabatt på siste helg.

Fordypningshelg med ett kursemne

Krever fullført inspartum instruktørutdanning (grunnkurs med 1 eller 2 fordypningshelger).

Praktisk og teoretisk eksamen

For å få inspartum instruktørutdanning godkjent, må du som student gjennomføre grunnkurset i tillegg til en valgfri fordypningshelg, bestå praktisk og teoretisk eksamen og ha 100% oppmøte. Praktisk eksamen vil gjennomføres på siste kursdag av fordypningshelgen («inspartum kondisjon & koreografi», «inspartum styrke» eller «inspartum sykkel»). Teoretisk eksamen leveres ut uken etter endt praktisk eksamen, og har en innleveringsfrist på 14 dager. Tar du instruktørutdanning med flere enn én fordypningshelg, vil eksamen leveres ut etter siste fordypning. Mer informasjon om dette kommer ved påmelding.