Bli sertifisert
gruppetreningsinstruktør
hos inspartum akademi

inspartum instruktørutdanning

Gjennom inspartum instruktørutdanning får du en fullverdig grunnutdanning innen gruppetrening. Du tilegner deg den kunnskapen som er nødvendig for å kunne designe og lede gruppetimer i sal og på sykkel. Vi i inspartum akademi vil sørge for å gi deg som student en helhetlig forståelse av faget gruppetrening, og vi har hovedfokus på å knytte teori og praksis sammen på en lærerik og inspirerende måte. inspartum instruktørutdanning er i hovedsak en praktisk utdanning og vi vektlegger at studentene jobber både individuelt og i grupper underveis. Som student vil du få tett oppfølging i løpet av undervisningshelgene.

Inspartum-290

Antall utdanninger

0
skreddersydd for gruppetrening

Antall forelesere hos inspartum

0
de beste i bransjen

Temaer vi underviser i

0
engasjerende & spennende

Antall utdannede instruktører

0
fulle av læringsvilje

Grunnkurs og fordypninger

inspartum instruktørutdanning består av et 50 timers grunnkurs, i tillegg til valgfri fordypning(er) på 50 timer. Grunnkurset avholdes første undervisningshelgen og tar for seg grunnleggende ferdigheter innen gruppetrening, denne helgen danner grunnlaget for resten av instruktørutdanningen. Dette er en undervisningshelg med noe mer teori, men vi vektlegger også å sette teoretisk kunnskap i praksis gjennom denne helgen.

Dette er hovedtemaene som blir gjennomgått under grunnkurset: Instruktørrollen, kommunikasjon, motivasjon og coaching, treningslære, musikkteori, intensitetsstyring og belastning, skadeforebygging, sikker trening og tøying og bevegelighet.

Som student kan du velge mellom en, to eller tre fordypninger i tillegg til grunnkurset. Hver kurshelg består av 22 timer ledet undervisning og 28 timer egenstudier. Det vil bli gitt hjemmeoppgaver som forberedelse i forkant av kursstart, i tillegg til hjemmeoppgaver mellom de ulike undervisningshelgene. Detaljert informasjon sendes ut ved påmelding.  

Grunnkurs med 1 fordypningshelg


Grunnkurs + Styrke


Grunnkurs + Kondisjon & Koreografi


Grunnkurs + Sykkel

Grunnkurs med 2 fordypningshelger

Grunnkurs + Styrke + Kondisjon & Koreografi

Grunnkurs + Styrke + Sykkel

Grunnkurs + Sykkel + Kondisjon & Koreografi

Grunnkurs med 3 fordypningshelger

Grunnkurs + Styrke + Sykkel Kondisjon & Koreografi

Fordypningshelg med et kursemne

Kondisjon & Koreografi

Verktøyene du trenger for å bli en dyktig gruppetreningsinstruktør!

Vi har stor tro på gruppetrening som en arena for bevegelsesglede, og vi i inspartum akademi ønsker å gi alle som vil jobbe som gruppetreningsinstruktører en solid og faglig forankret utdanning. Gjennom inspartum instruktørutdanning får du den kunnskapen og de verktøyene som gjør at du selv kan designe effektive, kreative og motiverende gruppetimer.

Vi vil gi deg kompetansen og inspirasjonen til å skape!

Praktisk og teoretisk eksamen

For å få inspartum instruktørutdanning godkjent, må du som student gjennomføre grunnkurset i tillegg til en valgfri fordypningshelg, bestå praktisk og teoretisk eksamen og ha 100% oppmøte. Praktisk eksamen vil gjennomføres på siste kursdag av fordypningshelgen («inspartum kondisjon & koreografi», «inspartum styrke» eller «inspartum sykkel»). Teoretisk eksamen leveres ut uken etter endt praktisk eksamen, og har en innleveringsfrist på 14 dager. Tar du full instruktørutdanning, vil eksamen leveres ut etter siste fordypning. Mer informasjon om dette kommer ved påmelding.
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping