Blogg

Hvordan lykkes som instruktør?

Inspartum-595
Instruktørrollen

Hvordan lykkes som instruktør?

Spørsmålet om hvordan man lykkes som instruktør, håper jeg det er mange av dere som er interessert i, for vi vil jo bli så dyktige som mulige, så vi kan glede enda flere mennesker med gruppetrening – ikke sant?!

Man blir aldri ferdig utlært som instruktør, og jeg selv lærer noe nytt hver eneste uke. Det er det jeg synes er så gøy med dette yrket også, og jeg har et genuint ønske om å hele tilden utvikle meg og å bli enda bedre. Det finnes ikke ett svar og en løsning på hvordan man lykkes som instruktør innen gruppetrening, men idrettsforskningen har gitt oss en pekepinn på hvilke fellestrekk det er for de instruktørene som lykkes og noen klare retningslinjer for hvordan vi bør opptre.

Hvordan lykkes som instruktør?
 • Ta jobben som instruktør på alvor. Det er en jobb, ikke bare en hobby. Opptre profesjonelt, vær godt forberedt, kom i tide til timen, lag gode og gjennomtenkte timer, vis respekt for deltagerne dine og vis at du er der for dem – du er ikke der for å få en treningsøkt selv!

 • Opparbeid deg tilstrekkelig kunnskap som kreves for den/de gitte timen/timene som du skal undervise. Aktivt oppsøk kunnskap, lær av andre, hold deg oppdatert, gå på kurs og vær ydmyk. Ingen kan alt og en blir aldri utlært i dett yrket!

 • Se og anerkjenn alle, lær deg navn, skap dialog med deltagerne og gi dem alternativer gjennom timen, slik at alle opplever mestring. Alle er like viktige!

 • Unngå et distansert forhold mellom DEG og DEM, men gjør deg til en del av gruppen, beveg deg i rommet, stå sammen med dem (ikke bare foran), sørg for at alle kan se deg og føle en ekstra kontakt med deg som instruktør gjennom timen. Du er avgjørende for fellesskapsfølelsen!

 • Vær autentisk – ikke prøv å være noen andre – vær deg selv. Våg å være personlig, men ikke privat, by på deg selv, bruk humor og vis deltagerne hvor gøy du synes det er å være sammen med dem! Uansett om du skulle ha en dårlig dag, så skal ikke det gå utover deltagerne dine. Smil, vært utadvendt og åpen for spørsmål. Du er deres forbilde og det er viktig at du som instruktør tar dette på alvor og står frem som en positiv og sunn rollemodell.

 • Jobb med en tydelig og konkret kommunikasjon. Bruk både tegn (visuell cueing), stemme (verbal cueing) og kroppsspråk. Jo tydeligere du er i din instruksjon, jo enklere blir det for deltagerne å følge. Dette skaper mestringsfølelse, som igjen fremmer indre motivasjon blant deltagerne – glede og trivsel.

 • Vær kreativ – bruk salen på an morsom måte, bruk lyd og lys til å skape ulik intensitet og stemning. Velg variert musikk du selv synes er motiverende og lag trinn/øvelser som harmonerer med musikken. Unngå uheldige brudd i musikken, men skap flyt, slik at timen både blir forutsigbar og fremmer treningseffekten.

 • Gjør det lille ekstra – arranger tematimer, kle deg ut, del ut bananen med en hyggelig hilsen, syng bursdagssangen for et medlem du vet har bursdag, del ut påskeegg og pepperkaker osv.

 • Opptre med en coachende ledelsesstil og legg til rette for et mestringsorientert og autonomistøttende miljø:

  • Kombiner de to undervisningsmodellene «Veilederen» og «Modellen»: «Veilederen« – faglig veiledning underveis i forhold til bevegelsesmønstre, treningsprinsipper, teknikk og intensitetsstyring. «Modellen»- oppretthold underholdnings-aspektet – show, innlevelse og humor.

  • Bruk tydelig og gjennomtenkt kommunikasjon. Bruk kroppsspråk og mimikk aktivt under hele timen.

  • Avklar, avgrens og klargjør de konkrete oppgavene – frem evnen til selv-regulering.

  • Ta rollen/sett deg inn i rollen som deltager – bli en del av gruppen.

  • Motiver, inspirer og legg til rette for personlig utvikling, innsats og læring.

  • «Løft» deltagerne frem og få dem til å finne frem det beste i seg selv.

Håper denne «smørbrød-listen» kan være til både inspirasjon og hjelp!

Ønsker dere en deilig dag videre! Lever masse herlig gruppetrening folkens 🙂

//Eva Katrine
inspartum akademi

(innlegget er tidligere publisert på www.evakatrine.com)