Blogg

Hvordan gi feedback i gruppetimer?

Inspartum-899
Kommunikasjon

Hvordan gi feedback i gruppetimer?

Hvordan skal vi kommunisere med deltagerne våre? Hvordan skal vi nå ut til alle? Hvordan kommuniserer man til en stor gruppe samlet? Hvordan gir man konkret feedback?

Kommunikasjon er noe av det viktigste i gruppetrening og en sentral del av instruktørrollen. Kommunikasjon er overføring av informasjon, følelser, holdninger og beslutninger fra et individ eller en gruppe – til et annet individ eller en annen gruppe – og tilbake igjen. Det er på mange måter det aller viktigste verktøyet vi har – også i gruppetrening! For å få deltagerne til å komme jevnlig tilbake til gruppetrening, er det avgjørende å skape mestringsopplevelser og bygge kompetanse hos enkeltindividet. Deltagerne på gruppetimen din ønsker å utvikle seg og de ønsker å lære. Dette støttes også i gjennomgående idrettsforskning. For å formidle kunnskap på en effektiv og positiv måte, er kommunikasjonen og måten man gjør det på, avgjørende. Dette blogginnlegget tar derfor for seg nettopp hvordan du som instruktør bør gi feedback til dine deltagere og du får også et par enkle verktøy som kan hjelpe deg på veien.

En gruppeinstruktør har ikke den samme muligheten til å jobbe «en-til-en» i løpet av en gruppetime, som en personlig trener har med sin kunde, og det kan derfor være en utfordring å nå ut til alle de ulike menneskene man har i salen. Først og fremst må man som gruppeinstruktør gi feedback i plenum og kommunisere med alle deltagerne samtidig. I enkelte timer, som f.eks. styrketimer, sirkeltimer, TRX/slyngetimer osv., er det både enklere og mer naturlig å kunne gå rundt i salen og gi den enkelte litt individuell feedback, men stort sett må man som gruppeinstruktør snakke til alle samtidig. For at deltagerne skal lære noe og opparbeide seg ny kunnskap, er det også viktig at vi gir konstruktiv feedback og har en gjennomtenkt, variert og ressursbyggende kommunikasjon.

IMG_0001.jpg


Konstruktive tilbakemeldinger

En coachende tilnærming innebærer også å kunne gi deltagerne tilbakemeldinger underveis i timen og er avgjørende for å lykkes og for å skape gode mestringsopplevelser. Deltagerne ønsker ikke bare å bli sett og anerkjent, men de ønsker også å lære. Du som instruktør skal kunne gi deltagerne konkret feedback og ros når de lykkes, og dette er sentralt for å skape positive mestringsopplevelser og trivsel blant deltagerne. Hvis du aktivt tilpasser din feedback, vil også deltagerne i mye større grad lytte til deg, i motsetning til om tilbakemeldingene blir for ensformige og overfladiske. For å skape et tilrettelagt læringsmiljø, er derfor konstruktiv og konkret feedback avgjørende, men dette krever også at du som instruktør er årvåken og tilstedeværende i gruppetimen. Skal du kunne gi deltagerne korrekt feedback, er du nødt til å se og følge med på hva de mestrer/ikke mestrer osv.

VERKTØY: SANDWICH-MODELLEN
Et godt verktøy du kan bruke i tilbakemeldingene til deltagerne, er det som kalles «Sandwich-modellen». Denne modellen går ut på at man gir feedback i tre steg:

  1. Alltid gi rosende feedback først (hva gjør de bra?)

  2. Fortell kort og konkret hva deltagerne bør jobbe med (dette er korreksjonen/arbeidsoppgaven)

  3. Alltid avslutt med en rosende og oppbyggende kommentar som gir deltagerne lyst til å få det til!

Skjermbilde 2020-03-26 kl. 15.38.48.png
BRUK ET POSITIVT SPRÅK

I gruppetrening ønsker vi alltid å fremme et positivt språk, og du som instruktør bør alltid vektlegge å formidle hva du ønsker at deltagerne skal gjøre, fremfor hva de ikke skal gjøre. Å fremme det positive, samt et bilde av hvordan deltagerne optimalt bør jobbe, er et godt verktøy. Unngå å bruke negativt ladede ord som: Ikke, feil, men osv. Fokuser på hva du ønsker deltagerne skal gjøre. Øv deg selv på å finne gode og konkrete beskrivelser av teknikk og ønsket øvelsesbilde – både for styrketimer, kondisjonstimer og for sykkel. Jo tryggere du selv er på det du skal si, jo bedre og tydeligere blir instruksjonen.

VERKTØYET «IRK»
Et annet godt verktøy for feedback i gruppetreningskonteksten er «IRK» – informer, repeter, korriger/kontroller. Begynn alltid med å informere deltagerne om hva de skal gjøre. Bruk enkle, presise og beskrivende ord i instruksjonen. Jo flere ord, jo vanskeligere er det å få med seg budskapet. Deretter repeterer du og minner deltagerne på hva det er som er viktigst å huske på i den gitte øvelsen. Tilslutt korriger/kontroller og gi eventuell ny teknikkinstruksjon. Ikke vær redd for å repetere mye av det samme i gruppetrening – de fleste trenger å høre ting flere ganger og å bli minnet på teknikk osv. For dem som allerede kan det og er trygge, gjør det ikke noe at de hører det samme flere ganger.

FEEDBACK FRA DELTAGERE
Husk at deltagerne i gruppetrening også skal få lov til å gi deg som instruktør feedback! Ta imot tilbakemeldinger fra deltagerne på en profesjonell måte.Takk for at du får en tilbakemelding – det er slik du blir bedre! Takk uansett om du er uenig eller ikke. Lær av det, vær ydmyk.

Håper du kan ta med deg disse verktøyene inn i timen din og gjøre feedbacken din enda mer konstruktiv og konkret! Masse lykke til 🙂

//Eva Katrine
inspartum akademi