Blogg

Kompetanseheving i gruppetrening!

attachment-5eafc630cac3d44ef3fda669
Instruktørrollen

Kompetanseheving i gruppetrening!

Hei! I dag er jeg, Hanne Haatveit, så heldig å få blogge på inspartum gruppetrueningsblogg igjen 🙂IMG_7489.jpeg

Litt kort om meg: Jeg er utdannet PT og gruppeinstruktør fra Norges Idrettshøyskole. Jeg har bakgrunn som veterinær, men har nå jobbet fulltid i treningsbransjen siden 2017. Jeg underviser alt fra styrke og kondisjon til pilates, mobilitet og seniortrening. Trening og det å kunne undervise andre er lidenskapen min, og jeg er veldig stolt av yrket som PT og gruppeinstruktør!

Kompetanseheving i gruppetrening

De aller fleste store treningssentre tilbyr i dag gruppetrening. Gruppetrening er en treningsform der deltagerne ledes gjennom fysisk trening av en profesjonell instruktør. Gruppetrening oppsto på 1970-tallet som en form for aerobic dance og ble da kjent som en «feminin» treningsform. I dag har gruppetrening utviklet seg til å bli en treningsform for absolutt alle, og en gruppetime kan være alt fra løp, spinning, step og styrke, til pilates eller yoga. Det kan være fra 5 til 50, eller kanskje flere deltagere, som møter opp på en og samme gruppetime. Det betyr også at gruppeinstruktøren trolig er den treneren på et treningssenter som møter flest mennesker i løpet av en uke. Så, hvem er denne personen og hvilke krav stilles det egentlig til en gruppeinstruktør?

Jeg kastet meg ut i min aller første gruppetime høsten 2016. Jeg hadde nettopp fullført et sertifiseringskurs innen TRX, og med fast jobb ved siden av så jeg for meg rollen som gruppeinstruktør på hobbybasis. Det skulle riktignok ikke mer enn denne ene gruppetimen til, før jeg forsto at det er dette vil jeg drive med på fulltid. Med bakgrunn fra akademia har fagkunnskap alltid vært viktig for meg og jeg begynte å gjøre research, på hva slags utdannelser og kurs som fantes for en som ville vie livet sitt til gruppetrening.

Gruppeinstruktøren skal representere et lavterskeltilbud, den skal tiltrekke medlemmer, den skal spre glede og treningsmotivasjon. Gruppeinstruktøren er senterets ansikt utad. Noen gruppetimer er pre-koreograferte ferdigkonsepter, mens andre gruppetimer må lages av instruktøren selv. For å levere en god gruppetime kreves derfor kompetanse innen blant annet:

  • Treningslære

  • Funksjonell anatomi og fysiologi

  • Kommunikasjon og motivasjon

  • Musikkanalyse og musikkbruk

Dette betyr at gruppeinstruktør er et komplekst yrke, sammensatt av flere fagfelt. Skal du lage din egen gruppetime er det viktig med kunnskap om treningslære, hva er målet med gruppetimen og hvordan oppnår du det?  Kunnskap om anatomi, fysiologi og biomekanikk er en forutsetning for å kunne kjenne igjen og tilrettelegge for et godt øvelsesbilde, mens gode kommunikasjonsferdigheter og kjennskap til ulike motivasjonsteorier kan hjelpe deg når du skal guide din gruppe gjennom treningsøkta. Skal du bruke musikk er det viktig å tenke på musikkhastighet og stil med tanke på f.eks. pulstopper. Du blir aldri ferdig utlært som gruppeinstruktør og rollen byr på et hav av muligheter når det gjelder videreutvikling.

Det hjelper lite om treningssenteret markedsfører lavterskeltrening og sørger for et variert tilbud med gruppetimer tilpasset sine målgrupper, hvis ikke gruppeinstruktøren selger konseptet. Det å ha flere dyktige gruppeinstruktører på laget gir treningssenteret en mulighet til å skille seg ut blant flere sentre med tilsvarende timeplan. I dag finnes det også et stort utvalg av pre-koreograferte timer hvor man får utdelt et program og en spilleliste. Konseptene er kvalitetssikret, men holder dette? Hva er det egentlig som skaper opplevelsen?

Deltagerne på en gruppetime skal oppleve treningsglede, uerfarne deltagere skal føle seg trygge og alle skal sitte igjen med en mestringsfølelse. Hvis man som gruppeinstruktør i tillegg klarer å bygge opp et sosialt fellesskap hvor deltagerne kan møte likesinnede mennesker og ikke bare forplikte seg til treningen og deg, men også til hverandre, blir sjansen for at de kommer tilbake neste uke endra større og gruppetimen vil stadig vokse.

Dette krever at ledelsen ved senteret vet hva gruppetrening innebærer og har tilstrekkelig kunnskap om hvilke ferdigheter som kreves innenfor ulike typer gruppetrening. Gruppeinstruktørene må kurses, følges opp og løftes frem på veien mot suksess.

Foto: Fra min gruppetreningsutdannelse, NIH Aktiv.Foto: Fra min gruppetreningsutdannelse, NIH Aktiv.

18425295_10154656400217993_1763465789510297090_n.jpg

Jeg var en av de siste som var så heldig å få gå kurs innen gruppetrening på Norges Idrettshøyskole med Eva Katrine Thomsen og Anne Riege. Dette kurset fikk jeg stort utbyttet av og det la videre grunnlag for gode samarbeid, faglig støtte og erfaringsutveksling. I 2019 ble PT-utdannelsen ved NIH aktiv utvidet til ett årsstudium, noe som er et stort løft for bransjen, men vi må ikke glemme gruppeinstruktøren. Jeg er derfor utrolig glad for at Eva Katrine startet inspartum akademi for gruppetrening. Det er viktig for treningsbransjen med et kompetansesenter som fokuserer på gruppeinstruktøren.

Min opplevelse av treningsbransjen er at det stilles betraktelig strengere krav til en personlig trener enn til en gruppeinstruktør. Samtlige treningssenter krever at en personlig trener har PT-utdannelse eller annen idrettsfaglig bakgrunn. Det er riktignok mange treningssenter som også satser på dyktige gruppeinstruktører, men med tanke på hvor viktig en gruppeinstruktør er for et treningssenter, synes jeg det er merkelig at dette ikke er en selvfølge for alle i bransjen. Pilates og yoga er to grener av gruppetrening som virkelig skiller seg ut med tanke på kompetansekrav. Her er utdannelse høyt verdsatt og det er heller ikke uvanlig og lønnes betraktelig bedre for en pilatestime enn for eksempel en spinningtime. God teknikk og fagkunnskap er da vel så viktig innen pilates som spinning, og ikke minst vel så viktig for en gruppeinstruktør som for en personlig trener?

Mangel på kvalitetssikring bidrar også til å underminere gruppeinstruktør som yrke. Jeg synes det er synd at gruppeinstruktøren ofte rangeres lavt i samfunnet og får lite anerkjennelse for det arbeidet han eller hun gjør. Gruppeinstruktøren står i en svært viktig posisjon i samfunnet med hensyn til å fremme folkehelsen. La oss heve kompetansen innen gruppetrening og gi gruppeinstruktøren den respekten han eller hun fortjener som fagperson. Det ligger et hav av kunnskap bak enhver gjennomarbeidet gruppetime, og jeg er stolt over å være gruppeinstruktør!

Heia alle gruppeinstruktører!

//Hanne Haatveit

…….

Kilder
Statusen til gruppeinstruktøren må opp. Treningsindustrien.no: https://t-i.no/2016/04/07/statusen-til-gruppetreningsinstruktoren-ma-opp/

 Den viktige veiledningen. Treningsindustrien.no:https://t-i.no/2017/05/15/den-viktige-veiledningen/

 “He`s God” en kvalitativ studie av deltageres opplevelse av instruktøren i gruppetrening. NIH: https://nih.brage.unit.no/nih-xmlui/handle/11250/2422484

 Fitnessbransjen – en arena for folkehelse. NIH: https://www.nih.no/om-nih/aktuelt/nih-bloggen/haakstad-lene-annette-hagen/fitnessbransjen-en-arena-for-folkehelse/