Personlig trener og gruppeinstruktør – En coachende tilnærming

519.00 kr

Hva kjennetegner en dyktig personlig trener eller gruppeinstruktør?

Del:

Hva kjennetegner en dyktig personlig trener eller gruppeinstruktør?
Hva innebærer en coachende tilnærming?
Hva skal til for å skape nye kunder – og holde på dem?
Hvordan legger du opp startsamtalen – og ikke minst gode, tilpassede og motiverende treningsøkter?
Hvordan kan du gå frem for å legge opp gruppetimer?
Hvordan kan du dele kompetanse og utvikle deg som trenerog instruktør?

Treningssenterbransjen er i sterk vekst, og kravene til personlige trenere og gruppeinstruktører er blitt stadig mer sammensatte og utfordrende, noe som blant annet gjenspeiles i økte krav til utdanning og kompetanse. Denne boka svarer på disse utfordringene ved å gi en bred innføring i temaer som for eksempel kommunikasjon, coaching, motivasjon og mental trening. Den baserer seg på både teori og forskning, og på konkrete erfaringer fra norske treningssentre. Den gir svar på spørsmålene over, og tar i tillegg for seg temaer som profesjonalitet, berøring og feedback, etiske retningslinjer og musikkbruk.

Dette er en grunnbok og en praktisk guide for både blivende og etablerte PT-er og gruppeinstruktører. Forfatterne har mange års arbeidserfaring med trening, prestasjonspsykologi, veiledning og coaching.

Skrevet av Frank Eirik Abrahamsen, Atle Arntzen, Rolf Haugen og Eva Katrine Thomsen.

  • Frakt: 100 kr