Blogg

Ulike måter å bygge koreografi i trinntimer

IMG_3927
Gruppe­instruktøren (sal og sykkel)

Ulike måter å bygge koreografi i trinntimer

Vi elsker trinntimer! Det er lekent, gøy og har fantastisk treningseffekt 🙂 Men for at trinntimer skal være effektive og gi deltagerne godfølelsen, er det utrolig viktig at timen er bygget opp på en gjennomtenkt og pedagogisk måte, og at du som instruktør har tatt deg tid til å teste ut timen på forhånd. Mestringsfølelse er nøkkelen til suksess og avgjørende for å få deltagerne til å komme tilbake, og derfor er tiden du legger ned i forberedelser ekstremt viktig. Det er flere ulike måter å bygge opp trinntimer på og det skal dere få innsikt i gjennom dette blogginnlegget.

Etter at du har funnet frem den musikken du ønsker å bruke i gruppetimen din og analysert musikken, er du klar til å begynne å lage selve gruppetimen din på gulv eller step. For å lage trinnkombinasjoner og koreografi er det to ulike verktøy du kan benytte deg av – metodikker og blokkbygging – og det er timetypen som avgjør hvilket verktøy du skal bruke. Hvis du skal forberede en kondisjonstime i sal, som er basert på «sang for sang»-prinsippet, der deltagerne skal gjøre noen trinn og øvelser til én sang, for så å endre trinn/øvelser til neste sang, benyttes verktøyet metodikker. I gruppetimer der målet er å lage en sammenhengende koreografi, brukes verktøyet blokkbygging. Dette gjelder for både enkle aerobic og step-timer, til mer avanserte dansetimer.

Metodikkene brukes altså i timer som følger «sang for sang»-prinsippet, og er veldig effektive verktøy når du som instruktør skal lage trinn og koreografi til timen din. Metodikkene gir deg større variasjonsmuligheter med tanke på bruk av musikk, de skaper variasjon i klassen, de gjør det enkelt for både deg som instruktør og deltager å følge koreografien, og når du har klare retningslinjer/planer med det du velger å gjøre, hjelper de deg å lage kreative og gjennomtenkte programmer. Verktøyet består av fire ulike metodikker: Vers/refreng, tematrinn, lineær og base. Musikken består som nevnt av ulike fraser, og det er disse ulike frasene du bruker aktivt i undervisningen og som danner grunnlaget for metodikkene. Ulik type musikk, består av ulike typer fraseringer. Enkelte sanger har en tydelig frasering som vers/refreng, mens andre sanger kan ha en mer uklar/ustrukturert frasering, og kalles ofte for «flate» sanger. I slike sanger mangler for eksempel fraseringene som tydelig danner vers/refreng. Dette er ofte vanlig i musikk som faller under sjangre som dance, elektronika, trance, house osv. De ulike metodikkene gjøre det enklere å bruke en mer variert musikk, som igjen gjør timen din mer variert, kreativ og spennende for deltagerne. I tillegg gjør bruken av metodikkene det enklere for deg som instruktør, da du har konkrete verktøy å forholde deg til. Vi anbefaler at du bruker alle de fire metodikkene i kondisjonstimer på gulv og step. For eksempel vil din gruppetime på step, bestå av fem sanger vers/refreng, to sanger tematrinn, en sang lineær og tre sanger base.

Vil du lære mer om metodikkene finner også mer utdypende informasjon og eksempler på metodikkene i boken «Personlig trener og gruppeinstruktør».

Skjermbilde 2019-04-20 kl. 19.48.36.png

Skjermbilde 2019-04-20 kl. 19.46.42.png


Blokkbygging 
brukes derimot i timer der det benyttes beatmix-musikk og hvor målet er å lage en sammenhengende koreografi enten på gulv eller step. Hensikten med en pedagogisk oppbygning av en koreografitime, er å gi deltagerne gode mestringsopplevelser og høy treningseffekt. Innenfor blokkbygging snakker vi om blokker og betegner en blokk som fire åtter-tellinger, altså 32 tellinger. Beatmix-musikken går opp i hele åtter-tellinger og kan deles inn i blokker. Når man lager koreografitimer med utgangspunkt i blokkbygging, lager man derfor stort sett koreografi til én og én blokk av gangen. Disse blokkene kombinerer man senere til en lengre koreografi. Blokkbygging baserer seg på det som kalles «ABCD-metoden», som går ut på at man bygger fire trinn sammen (ABCD) på en pedagogisk og logisk måte. Ved bruk av dette verktøyet lærer du først bort trinn A til dine deltagere (holdes gjerne 1-2 blokker), deretter trinn B (holdes 1-2 blokker), deretter halveres A-trinnet til 2 åttere og B-trinnet halveres til 2 åttere, videre halverer du ned til én åtter av hver (må gjentas 2 runder så du fyller ut en hel blokk) – disse trinnene sammen i en kombinasjon (2 x 8). Deretter gjøres det samme med trinn C og D, før alt settes sammen og blokken med koreografi er ferdig. Dette er den mest brukte metoden for blokkbygging, og den sikrer høy treningseffekt og flyt. Det finnes i utgangspunktet tre versjoner av blokkmetoden, og koreografien er den bestemmende faktoren for hvilken versjon man velger å bruke. Under ser du de grunnleggende ulike fremgangsmåtene:

Skjermbilde 2020-06-30 kl. 12.07.44.png

I tillegg til fremgangsmåtene over, finnes det en rekke ulike undermetodikker og flere, mer avanserte måter å bygge på.

Når du jobber med blokkbygging  er det en del ulike aspekter som er viktige å ta hensyn til underveis i oppbyggingen og i prosessen der du lager koreografien, for å sikre flyt og en god, pedagogisk utlæring. Underer det listet opp det viktigste du må huske på:

  • Begynn med koreografi eller en basic blokk av grunntrinn. Identifiser alltid grunntrinnene først (bryte det ned til gå eller «tap»), legg deretter på variasjoner (armbruk, rytme, stil, kraft/dynamikk, retning, intensitet, «turner» osv.). Legg bare på én ting av gangen – mestring i fokus!

  •  «Turner» og retningsforandringer legges på til slutt.

  • Sørg for at du alltid kommer deg tilbake på samme plass – «hjem» – etter hver blokk, slik at du begynner fra samme utgangspunkt. Dette gjelder for både gulv og step.

  • Sørg for at alle blokkene «biter hverandre i halen», og med det menes det at alle blokkene må passe sammen, slik at det siste trinnet – D-trinnet – i den første blokken enkelt må kunne passe sammen med det første trinnet – A-trinnet – i den siste blokken osv. Dette sørger for god flyt og treningseffekt.

  •  «Ben klart»-prinsippet handler om flyt mellom trinnene. Gjennom å la benets bevegelsesenergi innlede neste trinn, vil koreografien føles naturlig og flytende. Når et trinn er ferdig, skal riktig fot være klar til å innlede neste trinn uten at det føles unaturlig eller at man må legge inn en ekstra «tap» for å få det til. Både benet og kroppen skal lede an i koreografien.

  • Unngå unødvendige «tap» og det å bygge i halvtakt. Vi lærer bare bort noe i halvtakt, om det er høyst nødvendig.

  • Sørg for å alltid begynne på «den store eneren» i musikken og fyll alltid ut alle åtter-tellingene i blokken, slik at du ikke havner i utakt.

 

Å jobbe med trinntimer og lære de ulike verktøyene for å bygge koreografi, krever praktisk erfaring, så vil vil anbefale kurs og utdanning til alle som ønsker å lære dette, da det er vanskelig å lese seg opp på dette teoretisk. Vil du lære mer om blokkbygging og også ta koreografitimene dine til et nytt nivå, kan du holde deg oppdatert på vår side og bli med på neste påbyggingskurs i metodikker og blokkbygging. Du finner også mer utdypende informasjon om blokkbygging i boken «Personlig trener og gruppeinstruktør».

//Eva Katrine
inspartum akademi