Blogg

Slik lykkes du med seniortrening!

attachment-5e92d25a72f3495f04e0331d
Gruppe­instruktøren (sal og sykkel)

Slik lykkes du med seniortrening!

Hei! I dag er jeg, Hanne Haatveit, så heldig å få blogge på inspartum gruppetrueningsblogg 🙂Foto: Hanne Haatveit.

Litt kort om meg: Jeg er utdannet PT og gruppeinstruktør fra Norges Idrettshøyskole. Jeg har bakgrunn som veterinær, men har nå jobbet fulltid i treningsbransjen siden 2017. Jeg underviser alt fra styrke og kondisjon til pilates, mobilitet og seniortrening. Trening og det å kunne undervise andre er lidenskapen min, og jeg er veldig stolt av yrket som PT og gruppeinstruktør!

Det er bare noen år siden jeg snublet over trening rettet spesifikt mot eldre. Jeg var kjempenervøs både for hvordan gruppen ville motta meg, og ikke minst for å presse dem for hardt. Jeg tenkte nøye gjennom hva som skiller denne gruppen fra andre grupper på treningssenteret, og leste mye om hvordan man legger opp treningsøkter tilpasset eldre.  Etterhvert fikk jeg muligheten til å overta et fast seniorparti, og jeg innså raskt hvor utrolig givende det er å jobbe med denne målgruppen.

For å lykkes med seniortrening må du elske jobben din. Som gruppeinstruktør blir man gjerne et forbilde for mange og for enkelte eldre kan gruppetreningen med deg være ukas høydepunkt. Dette er en gruppe hvor du finner mange ensomme mennesker som kanskje har mistet tilhørighet til samfunnet. De kan ha mistet både partner og vennegjeng, mens barn og barnebarn kan ha flyttet langt unna. Treningen handler om å opprettholde en funksjonell kropp, men det sosiale felleskapet som skapes gjennom treningen er vel så viktig blant eldre.

Både muskelstyrkeog lungekapasitet reduseres når vi blir eldre og det er en voksende enighet blant forskermiljøene om at dette i stor grad skyldes mindre fysisk aktivitet. Redusert muskelstyrke i ben, kombinert med svekket balanse kan videre føre til hyppigere fall, som er den vanligste årsaken til at eldre skader seg. Treninger derforen svært viktig forebyggende faktor for at folk skal kunnebo hjemmeog klare seg selvlengst mulig.

Trening fremmer både mental og fysisk helse, bedrer funksjonsdyktighet, balanse og kroppskontroll. Det er også vist at økt daglig aktivitet med en kombinasjon av kondisjonstrening, styrketrening og bevegelighetstrening kan redusere medikamentbruk og helsekostnader. Selv personer som ikke har begynt å trene før etter de har fylt 75 år har fått økt forventet levetid med nye treningsvaner. Personer helt opp i 90-årene, kan øke både styrke og balanse for å få bedre stabilitet slik at fallrisikoen reduseres.

Men, hvis du aldri har trent noe særlig før, hvordan skal du da motiveres til å ta første steget, og ikke minst opprettholde regelmessig trening i en alder av 75 år?

Her kan du som gruppeinstruktør spille en stor rolle. Mange eldre har fått den sosiale statusen i samfunnet snudd på hodet. Fra å daglig ha kontakt med mennesker, enten via jobb og hobby, eller familie og venner, sitter de nå kanskje alene store deler av dagen. Mange savner å bli sett, inkludert og kanskje til og med bli utfordret.

Dersom vi som gruppeinstruktører klarer å tilfredsstille noen av disse behovene har vi gjort mye:

 • Lær deg navn! Dette kan bidra til at flere føler seg sett. Det å skape noe som gir dem en følelse av tilhørighet er gull verdt.

 • Vis at du legger merke til om noen «mangler», da blir terskelen for å droppe trening høyere. De vet at de blir savnet.

 • Gi alle individuell oppfølging og gjerne «hands on» på et eller annet tidspunkt ila timen, dette kan være det nærmeste de kommer et annet menneske i løpet av dagen.

 • Ikke legg lista for lavt. Selv om de er gamle, er de ikke laget av «porselen». Vis tilpasninger og sørg for at alle mestrer øvelsen, men gi dem også noen utfordringer.

 • La de være med på å bestemme, hva funker og hva funker ikke? Sett felles mål, kanskje de kan få en øvelse de kan øve seg på hjemme slik at de forplikter seg til videre trening. Da føler de seg også mer inkludert i felleskapet.

Det er aldri for sent å begynne å trene, og ulike fysiske plager er heller ingen hindring.Minn dem på viktigheten av å møte opp. Fokuset skal ikke være prestasjon, det er helt greit å være sliten og ta litt ekstra pauser en dag. Det skal være lav terskel for å komme, og om det er bare kaffekoppen i etterkant som trekker dem til treningen en dag, så er det også helt greit. Det viktigste er at de har kommet seg ut en tur, kanskje de har gått til og fra treningen? Det er bra nok i massevis. Seniortreningen er vellykket når det summer i latter og glede.

Foto: Hanne Haatveit.

Foto: Hanne Haatveit.

Hvordan du opptrer som instruktør er viktig innenfor alle former for gruppetrening og noen egenskaper kan være avgjørende for å lykkes med en seniorgruppe:

 • Start timen med en kort introduksjon av deg selv. Vær autentisk, bruk gjerne humor og by på deg selv. Seniorene mine elsker at ledelsen har hyret inn en veterinær til å lede treningen.

 • Skap en dialog med deltagerne fra starten av, vis at du ser alle, smil og møt blikkene deres, la alle bli sett og hørt.

 • Vær tålmodig, det kan fint være du må høre samme vitsen fem ganger ila en time, la smilet ditt være like stort hver gang.

 • Gi komplimenter og ros, påpek alle former for fremgang, det kan være med på å skape ekstra mestringsfølelse og motivasjon. Rosende ord varmer alltid.

 • Gi enkle og klare instruksjoner, prat høyt og tydelige samtidig som du viser et godt øvelsesbilde. Noen ser dårlig, andre hører dårlig, mestringsfølelse er like viktig om du er unge eller gammel!

 • Vær en del av gruppen og det sosiale felleskapet dere skaper, beveg deg rundt, kanskje dere kan stå eller sitte i en sirkel slik at alle blir likeverdig.

 • Gi rom for spørsmål og kommentarer, ikke vær redd for å la det bryte ut en samtale innimellom, det kan gi gode naturlige pauser i timen.

 • Musikk er viktig i de aller fleste gruppetimer, men for mange seniorer kan musikken bli et forstyrrende element. Om du velger å bruke musikk må du være ekstra klar og tydelig i instruksjonene, og pass på at musikken ikke blir for høy. Det er fantastisk med gamle slagere og allsang, men det er helt greit å skru musikken av innimellom også – la gruppen være med på å bestemme.

Husk at det å være gruppeinstruktør er et yrke. Vis at du er forberedt og profesjonell, det finnes masse spennende faglitteratur som kan hjelpe deg å bygge opp en god time. Sørg for å ha god tid, slå av en prat, vær nysgjerrig på deltagerne og vis at du interesserer deg i deres hverdag og treningsvaner.

De aller fleste gruppetimekonsepter kan tilpasses seniorer.Jeg har kjørt alt fra løp/gange, sirkeltrening og TRX, til ren styrke, pilates, mobilitet og stoltrim. Det er en fordel å ha få fokusområder i løpet av timen, og heller fokusere på kvalitet i øvelsene.

Kjernemuskulatur og muskulatur knyttet til knefleksorer, kneekstensorer og hofteabduktorer er spesielt viktig forfunksjonelle bevegelser og gange, mens ankel dorsal- og plantarfleksorer er spesielt viktig for balansen.Mobilitetsøvelser med fokus på bryst, skuldre, rygg og hofter er fint for nakke -og ryggplager. Lag et treningsprogram tilpasset din gruppe og pass på å gi alternative øvelser.

Det er ikke uvanlig med stor spredning med tanke på både fysisk form og tidligere treningserfaring. Det er derfor viktig å minne alle på å lytte til sin egen kropp. Gi hyppige pauser og pass på at alle tar seg en liten slurk vann innimellom. La glede og mestring være i fokus.

Seniortrening er en opplevelse ingen gruppeinstruktør bør være foruten!Du møter en sprudlende gjeng deltagere som ikke er redd for å «snakke fra levra». Det å følge en seniorgjeng og deres utvikling er unikt og du kommer til å være med å skape så mange fantastiske historier.

Jeg har opplevd deltagere som har glemt igjen stokken etter trening, rett og slett fordi de har blitt sterke og stødige nok til å klare seg uten! Du kan bidra til økt livskvalitet for så mange mennesker. Det varmer virkelig dypt inn i hjerterota når du får høre om deltagere som kan gjenoppta gamle hobbyer som strikking fordi de nå er smertefri!

Jeg har deltagere helt opp i 94 år og det ene partiet jeg startet opp med høsten 2018 har nå blitt til fem partier. Alle trosser vær og vind for oppmøte, mye på grunn av det sosiale fellesskapet vi har skapt.

Flere og flere, både treningssentre og eldresentre, satser nå på seniortrening. Om du ikke allerede er i gang, kjør på! Jeg ønsker dere alle lykke til på ferden, bli kjent med gruppen din og du har en gjeng som følger deg for livet. Lykke til!

// Hanne Haatveit


Kilder:

Fallforebyggende trening hos eldre. Norsk fysioterapiforbund,: https://fysio.no/Hva-mener-NFF/Fag-helse-og-arbeidslivspolitikk/Fallforebygging-trening-for-eldre

 Øvelser som holder deg i form. Helsedirektoratet: https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/65-ovelser-som-holder-deg-i-form/65-ovelser-som-holder-deg-i-form.pdf/_/attachment/inline/31f1e729-94c7-4230-a317-40863fac975a:5940649119ef2d0697a91aaed0e38d0438c61342/65-ovelser-som-holder-deg-i-form.pdf

 Kompetansesenter for bevegelsesvansker og fall hos eldre. St. Olavs hospital: https://stolav.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester-og-sentre/kompetansesenter-for-bevegelsesvansker-og-fall-hos-eldre

 Trening og demens. Norsk helseinformatikk: https://nhi.no/trening/aktivitet-og-helse/fysisk-aktivitet-og-helse/trening-og-demens/

 «He`s God»- en kvalitativ studie av deltageres opplevelse av instruktøren i gruppetrening. NIH: https://nih.brage.unit.no/nih-xmlui/handle/11250/2422484