Blogg

Musikkvolum og stemmebruk

attachment-5ef9dee7bcd92c70db80e28a
Musikk og musikkbruk

Musikkvolum og stemmebruk

Musikken er et av de viktigste verktøyene du har som gruppeinstruktør og det er derfor viktig å bruke musikken på en gjennomtenkt måte. Men også musikkvolumet og din egen stemmebruk er avgjørende for helhetsopplevelsen av timen din. Vi har tidligere skrevet om musikkbruk i gruppetrening her på bloggen, dette innlegget finner du her, og vi har også skrevet om intensitetsstyring og musikkbruk. Det innlegget finner du her.

I tillegg til å bruke selve musikken, er også musikkvolumet et godt verktøy for å skape ulik stemning og energi i gruppetimer og kan forsterke budskapet du ønsker å formidle. Variasjon i musikkvolum, brukt på en gjennomtenkt måte, vil heve kvaliteten på gruppetimen, og det kan bidra til at deltagerne yter det «lille ekstra». Musikken påvirker deltagerens opplevelse av utmattelse, og en inspirerende musikk i tillegg til bruk av intensitet i volum, vil fremme deltagerens følelse av ytterligere energi og «stå-på-vilje». Med tanke på musikkvolumet i gruppetrening, er det en del viktige faktorer du som instruktør bør ta hensyn til og tenke gjennom på forhånd:

  • Musikkvolumet bør varieres i takt med intensiteten i timen (naturlig lavere musikk i oppvarming og nedtrapping, enn i hoveddelen).

  • Vær oppmerksom på at for ofte justering av lydvolumet, kan oppleves som forstyrrende og ødelegge flyten i timen. Vær bevisst når du velger å justere lyden og ha en klar tanke om hvorfor.

  • Unngå å gå bort til anlegget for å justere lyden i det en sang er over, da dette ofte medfører at deltagerne stopper opp, intensiteten faller og treningseffekten reduseres. Sørg alltid for at deltagerne er i gang, før du eventuelt går for å justere lyden.

  • Tilpass musikkvolumet i forhold til hvor mye informasjon du til en hver tid ønsker å formidle. Generelt bør man unngå å snakke mye i perioder der musikkvolumet er høyt, da dette lett kan oppfattes som støy, og det er vanskelig for deltagerne å høre hva som blir sagt.

Bilde fra Body Mind Spirit Festival 2019.

Bilde fra Body Mind Spirit Festival 2019.

For høy lyd kan være både plagsom og helseskadelig. Alle mennesker har ulik toleranse for lyd, og det er derfor viktig at du som instruktør sørger for et akseptabelt musikkvolum i dine timer. Vær lydhør og ydmyk i forhold til tilbakemeldinger fra deltagerne. Ved mange treningssentre finnes det desibelmålere i salene, og dette er et godt verktøy for deg som instruktør. Om det ikke finnes dette på ditt treningssenter, er det hensiktsmessig å bli kjent med hvordan lyden høres ut i ulike deler av salen. Dette gjelder også for saler med desibelmålere – det å bli kjent med hvordan lyden bærer i rommet, vil hjelpe deg å justere volumet på en fordelaktig og forsvarlig måte.

Mikrofonbruk er vanlig ved de fleste treningssentre i dag, og dette er også noe du som instruktør bør trene på. Ved bruk av mikrofon, bør man snakke med en vanlig stemme og unngå å heve stemmen i særlig grad. Mikrofonbruk er et godt verktøy både for å unngå unødvendig slitasje på stemmen din, og for å tydeliggjøre instruksjoner, slik at deltagerne enkelt kan følge med. Dette gjør at timen blir forutsigbar for deltagerne, mestringsfølelsen fremmes og motivasjonen forsterkes. Mikrofonen kan justeres underveis på lik linje med musikkvolumet, hvis nødvendig. Selv om man benytter seg av mikrofon i gruppetrening, er det viktig å ikke «skravle» inn i mikrofonen. Dette kan overdøve musikken og virke både plagsomt og ødeleggende for totalopplevelsen til deltagerne. Mikrofonen er et verktøy for klart og tydelig å formidle den informasjonen som er viktigst. Bruk korte og konkrete setninger og nøkkelord, og vær bevisst når og hvorfor du velger å si noe til deltagerne. Husk også å vende mikrofonen bort fra munnen, slik at ikke det blir mye «pusting» inn i mikrofonen, vend den vekk ved hoste, drikking etc., og husk alltid å skru av mikrofonen ved individuelle tilbakemeldinger.

97992939_612302182968796_1173230403494871040_n.jpg

I tillegg bør du som instruktør tenke på hvordan du bruker stemmen din gjennom en gruppetime. Stemmebruken din er også med på å justere intensiteten i timen og forsterke ulike deler. Stemmen bør være rolig i starten av en time, deretter kan stemmen heves/bli litt tøffere i hoveddelen (kanskje opp mot en pulstopp) og deretter roes ned igjen til nedtrapping og uttøying. Sørg for å variere stemmebruken på følgende måter:

  • Styrke

  • Tempo

  • Tonehøyde, tonefall

  • Artikulasjon/tydelig uttale

  • Pauser

Et godt tips er å få noen til å veilede timen din, eller få med en kollega eller ta video av timen for å evaluere hvordan stemmebruken din er underveis. Dette er det veldig mye å lære av. En monoton stemmebruk gjennom timen blir veldig kjedelig og «platt», men samtidig skal man unngå å være for energisk og «gira» i stemmen fra start til slutt – dette kan virke masete og forstyrrende. Du som instruktør bør derfor øve deg på å finne en balansegang i stemmebruken og øve på dette på lik linje som alt annet. Øvelse gjør mester 😉

Lykke til!

Eva Katrine
//inspartum akademi