Blogg

Boktips til gruppeinstruktører

image-asset
Tips og råd

Boktips til gruppeinstruktører

Som gruppeinstruktør er det svært viktig å holde seg oppdatert på ny forskning og kunnskap og ikke minst stadig lære seg nye ting. Det er fortsatt noe begrenset idrettsforskning knyttet til gruppetrening, men det kommer stadig mer og det er veldig positivt! Det finnes også i dag flere gode bøker som vi vil anbefale deg som gruppeinstruktør å ha i bokhyllen hvis du ønsker å utvikle deg og lære enda mer!

Vi anbefaler følgende:

1. Personlig trener og gruppeinstruktør – en coachende tilnærming
Treningssenterbransjen er i sterk vekst, og kravene til personlige trenere og gruppeinstruktører er blitt stadig mer sammensatte og utfordrende, noe som blant annet gjenspeiles i økte krav til utdanning og kompetanse. Denne boka svarer på disse utfordringene ved å gi en bred innføring i temaer som for eksempel kommunikasjon, coaching, motivasjon og mental trening. Den baserer seg på både teori og forskning, og på konkrete erfaringer fra norske treningssentre. Den gir svar på spørsmålene over, og tar i tillegg for seg temaer som profesjonalitet, berøring og feedback, etiske retningslinjer og musikkbruk.

Dette er en grunnbok og en praktisk guide for både blivende og etablerte PT-er og gruppeinstruktører. Forfatterne har mange års arbeidserfaring med trening, prestasjonspsykologi, veiledning og coaching.
Skrevet av: Frank Abrahamsen, Atle Arntzen, Rolf Haugen og Eva Katrine Thomsen, 2019.

2. Methods of Group Exercise Instruction
Denne boken omhandler de vanligste formene for gruppetrening, og gir leserne ferdigheter til å lede dynamiske, trygge og effektive klasser. Den belyser fellestrekkene i en rekke gruppetreningsformater gjennom treningsprinsipper, korreksjons- og progresjonsteknikker, og sikkerhetstips for å forbedre ferdighetene til deg som gruppeinstruktør. Boken tar også for seg ulike undervisningsteknikker og metoder for oppvarming, kondisjonstrening, styrketrening og fleksibilitet. Boken hjelper deg å utvikle kjerneferdighetene som trengs for å lage og lede gode gruppetimer. Skrevet av: Carol Kennedy-Armbruster og Mary M. Yoke, 2014.

3. Styrketrening – i teori og praksis
Grundig fagbok som tar for seg styrketrening både teoretisk og praktisk. Utviklet for personer som har grunnleggende kunnskap om trening, og gir solid kjennskap til alle de positive effektene man kan oppnå ved styrketrening! Teorien i boken er fulgt opp med et stort utvalg av praktiske øvelser for riktige løfteteknikker og for trening av ulike muskelgrupper gode, instruktive fotografier slik at man enklere skal kunne lære seg øvelsene riktig. Øvelsene er differensiert for utrente personer, moderat trente personer, kroppsbyggere og toppidrettsutøvere. Skrevet av: Truls Raastad, Gøran Paulsen, Per Egil Refsnes, Bent R. Rønnestadog Alexander R. Wisnes, 2010.

4. Treningslære
Denne boken samler kunnskap fra mange fagfelt, som gir gode forutsetninger for å integrere teori og praksis. Kompetanse i faget får du gjennom å kombinere kunnskapsstoffet i boka med praktisk trening. Boken dekker programfaget treningslære etter læreplanen for idrettsfag i den videregående skolen. Den egner seg også for høgskoler, på folkehøgskoler og i den frivillige idretten, blant annen i utdanningen av trenere. Skrevet av: Asbjørn Gjerset, Per Holmstad, Truls Raastad, Kjell Haugenog Rune Giske, 2012.

5. Advances in Motivation in Sport and Exercise
Advances in Motivation in Sport and Exercise, Third Edition, presenterer den nyeste informasjonen innen sport og treningsmotivasjon, inkludert diskusjon av ny forskning rundt teori om selvbestemmelse og måloppnåelse, tradisjonelle emner om målsetting og mestringstro, og nyere områder innen forskningen, som lidenskap og perfeksjonisme. Leserne vil ikke bare få kunnskap på et av de ledende områdene innen idrettspsykologien, men også lære hvordan de selv kan implementere forskningen og teorien i praksis. Skrevet av: Glyn C. Roberts og Darren C. Treasure, 2012.

Bøker.png

Dette er fem bøker vi varmt kan anbefale og som vil gjøre deg til en enda dyktigere instruktør! Finn frem «lesehesten» i deg og sett i gang. Enjoy!

//Eva Katrine

inspartum akademi